آغاز عرضه وب کالر(رنگ تار عنکبوتی ) به بازار

شرکت مه فام رنگ سیک کاشان در راستای کمک به سطح ارتقای  مجریان محصول وب کالر ( رنگ تار عنکبوتی) را به بازار کرد.

ویژگی های متمایز این محصول نسبت به محصولات خارجی و نیز سایر برندها پوشش فوق العاده عالی این محصول در متر مربع روی سطوح و عملکرد بهتر مجری در اجرای با این محصول نسبت به سایر برندها می باشد.

این محصول با کمک نمایندگی های سراسر کشور و فروشگاههای برگزیده در دسترس مجریان قرار خواهد گرفت.